インストラクションマニュアル Acer - Aspire one series, AO522

前へ 次へ
background image

iii

Informácie pre vašu bezpečnost’ a

pohodlie

Pokyny k bezpečnosti

Starostlivo si prečítajte tieto pokyny. Uschovajte tento dokument pre prípadné použitie
v budúcnosti. Dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny vyznačené na výrobku.

Pred čistením výrobok vypnite

Pred čistením odpojte tento výrobok z elektrickej zásuvky. Nepoužívajte tekuté
čistiace prostriedky a čistiace spreje. Na čistenie použite navlhčenú tkaninu.

UPOZORNENIE týkajúce sa zástrčky pri odpájaní zariadenia

Pri zapájaní a odpájaní napájania k napájacej jednotke dodržiavajte nasledujúce
pokyny:

Pred pripojením napájacieho kábla k výstupu striedavého napätia nainštalujte
napájaciu jednotku.

Pred odobratím napájacej jednotky z počítača odpojte napájací kábel.

Ak je systém vybavený viacerými zdrojmi napájania, odpojte od systému napájanie
tak, že odpojíte všetky napájacie káble od zdroja napájania.

UPOZORNENIE týkajúce sa prístupnosti

Skontrolujte, či je napájacia zásuvka, do ktorej pripájate napájací kábel, ľahko
prístupná a umiestnená čo najbližšie k zariadeniu. Ak potrebujete odpojit’napájanie
zariadenia, zabezpečte odpojenie napájacieho kábla z elektrickej zásuvky.

UPOZORNENIE na plastové karty (len pre určité modely)

Počítač sa dodáva s plastovými kartami nainštalovanými v zásuvkách na karty.
Ochranné plastové karty chránia zásuvku pred prachom, kovovými predmetmi a
inými časticami. Plastové karty uschovajte pre prípad, že v zásuvkách nebudete
mat’ žiadne karty.

VAROVANIE týkajúce sa počúvania

Z dôvodu ochrany sluchu dodržiavajte tieto pokyny.

Hlasitost

’ zvyšujte postupne, až kým nebudete počut’ zreteľne a pohodlne.

Nezvyšujte úroveň hlasitosti po tom, čo sa vaše uši prispôsobia nastavenej
hlasitosti.

Nepočúvajte hudbu dlhodobo nahlas.

Nezvyšujte úroveň hlasitosti kvôli prehlušeniu hlučného okolia.

Ak nepočujete ľudí hovoriacich okolo vás, znížte hlasitost’.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.