インストラクションマニュアル Acer - Aspire one series, AO522

前へ 次へ
background image

14

Sl

ov

en

čin

a

Dotyková plocha

Zabudovaná dotyková plocha je polohovacie zariadenie, ktoré sleduje pohyb na
svojom povrchu. To znamená, že pohybu prsta po povrchu dotykovej plochy
zodpovedá pohyb kurzora. Centrálne umiestnenie dotykovej plochy poskytuje
optimálne pohodlie a podporu.

Základy používania dotykovej plochy
(s dvomi tlačidlami)

Nasledujúce položky znázorňujú, ako sa používa dotyková plocha s dvomi
tlačidlami.

Pohybom prsta po dotykovej ploche pohybujete kurzorom.

Stlačte vľavo a vpravo od dotykovej plochy umiestnené tlačidlá za účelom
výberu a vykonania funkcií. Tieto dve tlačidlá majú rovnakú funkciu ako ľavé a
pravé tlačidlo myši. Klepnutie na dotykovú plochu je rovnaké ako kliknutie
ľavým tlačidlom.

Poznámka: Ilustrace jsou pouze orientační. Presná konfigurácia častí
vášho PC závisí od zakúpeného modelu.

Funkcia

Ľavé tlačidlo (2)

Pravé tlačidlo (3) Dotyková plocha (1)

Vykonat’

Kliknite dvakrát rýchlo
za sebou.

Dvojité klepnutie (rovnakou
rýchlost’ou ako dvojité kliknutie
tlačidlom myši).

Vybrat’

Kliknite raz.

Klepnút’ raz.

Pretiahnut’

Kliknite a držte, potom
pomocou prsta na
dotykovej ploche
pretiahnite kurzor.

Dvojité klepnutie (rovnakou
rýchlost’ou ako dvojité kliknutie
tlačidlom myši); podržte prst pri
druhom klepnutí na dotykovej
ploche a pretiahnite kurzor.

Prístup do
kontextového
menu

Kliknite raz.

1

2

3

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.