インストラクションマニュアル Acer - Aspire one series, AO522

前へ 次へ
background image

16

Slovenský

Sl

ov

en

čin

a

Používanie klávesnice

Klávesnica bežnej veľkosti obsahuje vloženú číselnú klávesnicu, samostatné
kurzorové klávesy, Lock klávesy, klávesy Windows, funkčné a špeciálne klávesy.

Lock klávesy a vstavaná číselná klávesnica

Klávesnica obsahuje tri Lock klávesy, ktoré možno zapínat’ a vypínat’.

Vložená číselná klávesnica funguje podobne ako číselná klávesnica stolného
počítača. V pravom hornom rohu kláves sa nachádzajú malé indikátory. Kvôli
prehľadnosti nie sú symboly kurzorových kláves na klávesách vytlačené.

Lock klávesa

Popis

Caps Lock

Ak je Caps Lock zapnutý, všetky abecedné znaky sú zadávané veľkými
písmenami.

NumLk
<Fn> + <F11>

Ak je NumLk zapnutý, zabudovaná číselná klávesnica je v číselnom
režime. Klávesy fungujú ako na kalkulačke (vrátane aritmetických operácií
+, -, *, a /). Tento režim používajte, ak potrebujete zadat’ množstvo
číselných dát. Lepším riešením je pripojit’ externú klávesnicu.

Poznámka: <Fn> + <F11> len pre určité
modely.

Scr Lk
<Fn> + <F12>

Ak je Scr Lk zapnutý, obrazovka sa pri stlačení kurzorových kláves nahor
a nadol posunie o jeden riadok. Scr Lk nefunguje v niektorých aplikáciách.

Požadovaná funkcia NumLk zapnutý

NumLk vypnutý

Číselné klávesy na
vloženej číselnej
klávesnici

Zadajte čísla bežným spôsobom.

Kurzorové klávesy na
vloženej číselnej
klávesnici

Pri používaní kurzorových kláves

podržte <

>.

Pri používaní kurzorových
kláves stlačte a podržte <Fn>.

Klávesy hlavnej
klávesnice

Počas zadávania písmen na
vloženej klávesnici podržte <Fn>.

Zadajte písmená bežným
spôsobom.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.