インストラクションマニュアル Acer - Aspire one series, AO522

前へ 次へ
background image

21

Sl

ov

en

čin

a

Ako spustit’ proces obnovenia:

1

Reštartujte systém.

2

Počas zobrazovania loga Acer stlačte súčasne <Alt> + <F10>, čím spustíte
proces obnovy.

3

Na obrazovke budú pokyny na vykonanie obnovy systému.

Dôležité! Táto funkcia obsadí na vašom pevnom disku 6 GB v
skrytom oddieli.

Vyžiadanie služby

Predtým než nám zavoláte

Keď voláte Acer kvôli online službe, majte pri sebe nasledovné informácie a buďte
prosím pri svojom počítači. S vašou pomocou môžeme redukovat’ čas potrebný na
riešenie a volanie vám poskytne efektívnejšie vyriešenie vášho problému. Ak sa
objavia na vašom počítači správy o chybách alebo zvukové výstražné signály, zapíšte
si ich v takom poradí ako sa objavili na obrazovke (alebo počet a sekvenciu v prípade
zvukových signálov).

Budete musiet’ poskytnút’ nasledovné informácie:

Meno: __________________________________________________________

Adresa: _________________________________________________________

Telefónne číslo: __________________________________________________

Prístroj a typ: ____________________________________________________

Sériové číslo: ____________________________________________________

Dátum zakúpenia: ________________________________________________

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.