インストラクションマニュアル Acer - Aspire one series, AO522

前へ 次へ
background image

29

Sl

ov

en

čin

a

Zvláštne opatrenia

Ochrana počítača pri cestovaní vyžaduje, aby ste okrem pokynov na prenášanie
domov zachovávali aj nasledovné inštrukcie:

Počítač noste so sebou vždy ako príručnú batožinu.

Ak je to možné, majte vždy počítač pri ruke. Röntgenové prístroje na letisku sú
bezpečné, ale vyvarujte sa detektorom kovov.

Pozor na expozíciu diskiet ručnými detektormi kovov.

Medzinárodné cesty s počítačom

Pohyb z krajiny do krajiny.

Príprava počítača

Pripravte počítač tak, ako pri bežnom cestovaní.

Čo vziat’ so sebou

So sebou by ste si mali vziat’:

AC adaptér

Zástrčky napájania použiteľné v krajine, do ktorej cestujete

Náhradné, úplne nabité batérie

Súbory ovládačov tlačiarne, ak plánujete použit’ inú tlačiareň

Doklad o zakúpení, ak by ste ho bolo potrebné predložit’ colníkom

Pas Medzinárodnej záruky cestovateľa (ITW)

Zvláštne opatrenia

Riaďte sa rovnakými zvláštnymi pokynmi ako pri cestovaní s počítačom. Okrem toho
je vhodné pri cestovaní medzi krajinami riadit’ sa týmito radami:

Ak cestujete do inej krajiny, skontrolujte si, či striedavé napätie v mieste je
zhodné so špecifikáciou AC adaptéra. Ak táto zhoda nie je, zakúpte si napájací
kábel kompatibilný s miestnym striedavým napätím. Na napájanie počítača
nepoužívajte transformátory zariadení.

Ak používate modem, skontrolujte, či je modem a konektor kompatibilný s
telekomunikačným systémom krajiny, do ktorej cestujete.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.